2021-03-24 11:06:09

OBAVIJEST ZA RODITELJE - VAŽNO!!!

Poštovani roditelji,

mijenja se broj žiro računa Glazbene škole Ivana Lukačića, Šibenik pa vas stoga lijepo molimo da prilikom svih budućih uplata koristite nove brojeve računa:

ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU: HR5823900011500209266  ŠKŽ- OŠ GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA - ŠIBENIK

ZA SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU: HR7723900011500209506 ŠKŽ- SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA IVANA LUKAČIĆA-ŠIBENIK


Glazbena škola Ivana Lukačića